התחום של פסיכולוגיה קלינית הינו אחד הוותיקים והעיקריים ברפואת הנפש. אדם אשר מותר לו להגדיר עצמו כ"פסיכולוג קליני" הינו בראש ובראשונה פסיכולוג אשר סיים לימודי פסיכולוגיה במוסד לימודים מוכר ונרשם בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות. משמעות הדבר הינו כי המדינה מכירה בו בפסיכולוג (מקצוע המחייב הכרה על ידי המדינה בארצנו).

על הכשרתו של פסיכולוג קליני

לימודי הפסיכולוגיה אותם עובר פסיכולוג קליני מורכבים מתואר שני או שלישי וסיומם בהצלחה. לימודים אלו נמשכים כחמש שנות לימוד (במסלול המהיר), אך בהחלט יכולים להמשך אף יותר. לאחר לימודיו, על הפסיכולוג להתמחות בכדי להשיג מומחיות באחד מן הענפים המוכרים על ידי המשק:

  1. פסיכולוגיה קלינית
  2. פסיכולוגיה חינוכית
  3. פסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית ארגונית
  4. פסיכולוגיה שיקומית
  5. פסיכולוגיה התפתחותית
  6. פסיכולוגיה רפואית

בתום התמחותו, על הפסיכולוג להיבחן במבחן רישוי מקצועי. רק לאחר שעבר בהצלחה את מבחן הרישוי רשאי הוא להיקרא פסיכולוג מומחה בתחום שבחר, ועל פי הגדרות החוק מותר לו לעסוק רק בהתמחותו זו.

עבור פסיכולוג קליני, משך ההתמחות המדוברת הינו כארבע שנים. במהלך שנות ההתמחות, עוסק הפסיכולוג במתן טיפול נפשי, וכן באבחון בעיות נפשיות ומאפייני אישיות. ההתמחות הקלינית למעשה מובחנת מהתמחויות אחרות בפסיכולוגיה בשל ההכשרה המקיפה בעולם בריאות הנפש, המגוון של נושאים נפשיים אשר בהן עוסק הפסיכולוג, ואלו ניתנים לסיווג כשלושה תחומים מרכזיים:

א. הפרעות ובעיות נפשיות

בתחום זה, מדובר במגוון הפרעות ובעיות נפשיות נפוצות כגון דיכאון, חרדה, פוביה וכדומה. כמו כן, מדובר גם בהפרעות אישיות שונות, כגון דיכאון דו-קוטבי (מאניה-דיפרסיה) והפרעות נוספות. היכרות מעמיקה עם הפרעות הנפש והאישיות מאפשרות לפסיכולוג הקליני הכרה נרחבת עם מנעד הקשיים הנפשיים, אופיים, כיצד לגשת אליהם, ומה מקורם בנפש והגוף.  

ב. פסיכותרפיה

לצד האבחון, ישנו גם ממד הטיפול. הפסיכולוג הקליני הינו מומחה בעל הכשרה מקיפה ביותר בתחום הפסיכותרפיה. משמעות המושג "פסיכותרפיה" הינו למעשה "פסיכה" אשר משמעה בעברית הינו נפש, ו-"תרפיה" אשר הינו כמובן טיפול. הפסיכותרפיה הינה למעשה הפעולה הטיפולית עצמה. מבחינה זו, הפסיכולוג הקליני הינו בעל הכשרה מקיפה בגישות טיפוליות נרחבות, כאשר הפסיכולוגי יכול להתאים את אופי הטיפול לבעיה והצורך של המטופל.

ג. אבחון

לפסיכולוג קליני יש את הידע והניסיון לבצע מבחנים פסיכולוגיים מגוונים על מנת להגיע לדיאגנוזה (אבחנה) פסיכולוגית. באופן זה ובשל הידע ולימודי, יכול הפסיכולוג הקליני לאשר ולספק אבחנה פסיכולוגית וגם לספק את הטיפול הנפשי המתאים לכך.

על ההבדל בין פסיכולוג קליני לבין פסיכיאטר

פסיכולוגיה איננה פסיכיאטריה, ולמרות שישנן נקודות השקה בין השניים ההבדל בין שני המקצועות הינו ניכר. אומנם גם הפסיכיאטר עוסק באבחנה וטיפול, אך תחום התעסקותו הינו באוריינטציה רפואית. משום כך, פסיכיאטר רשאי לספק טיפול תרופתי, על בסיס האבחנה. גם ברמת האבחון, פסיכיאטר יבצע מבחנים פסיכולוגיים שונים לצד מבחנים רפואיים שונים, כולל בדיקות במכונים רפואיים גרידא. הקשר בין גוף ונפש הינו ניכר, ובגישה הפסיכיאטרית ניגשים תחילה מכיוונו של הגוף.

לעומת פסיכיאטריה, הפסיכולוג הקליני ניגש לאבחון ולטיפול תחילה מכיוונה של הנפש. זאת אומרת שבעוד פסיכולוג קליני רשאי להציע טיפול תרופתי יהיו אלו לרוב לתרופות פשוטות אשר אינן מצריכות מרשם או מבחר תרופות מוגבל ביותר. במקום טיפול תרופתי, עוסק הפסיכולוג בטיפול נפשי באמצעות הפסיכותרפיה. מבחר הגישות הטיפוליות בתחום הנפש אשר באמתחתו של הפסיכולוג הקליני הינו נרחב ומקיף ביותר כלעומת הנלמד בלימודי פסיכיאטריה.

על ההבדל בין פסיכולוג קליני לבין מקצועות התרפיה

ההבדל בין פסיכיאטר ופסיכולוג כעת מובן יותר, אך ישנו גם את קצה השני – ההבדל בין פסיכולוג קליני לבין מקצועות התרפיה. כאמור, גם במקצועות התרפיה השונים (מטפלים באומנות, ביבליותרפיה, דרמה תרפיה, וכדומה) ישנו טיפול נפשי רחב היקף. תרפיסט יכול להציע למטופל התמודדות נפשית מעמיקה ויעילה עם בעיות נפשיות שונות, קשיים רגשיים ונפשיים, וכן גם התמודדות עם נקודות ממוקדות.

למרות זאת, ישנם הבדלים ניכרים בין מקצועות התרפיה ופסיכולוגיה קלינית. תחילה מדובר בהכשרה הרבה יותר קצרה בתחומי התרפיה, ולרוב מספיק תואר שני בתחום המדובר, בעוד הפסיכולוג הקליני עובר מסלול לימודים ארוך עם התמחות ומבחן רישוי. לאחר מכן, הגישה התרפיסטית ניגשת להתמודדות בטיפול דרך הצד הנפשי, ולרוב מתמקדת באופן מצומצם יותר בצדדים הרגשיים בלבד, בעוד הפסיכולוג הקליני ניגש מהצד הנפשי אך גם האבחנתי. על כן, הטיפול הפסיכולוגי עוסק באופן נרחב ומקיף בהבניות הנפש, בעולם האבחנות הנפשיות והאישיות, וכן גם בטיפול הנפשי.